Gezinsuitbreiding

Trots en blij zijn wij dat onze goede vriendin Federica Dellachà van Dobermann Kennel v. Neêrlands Stam uit Italië ons een teefje gunt. Met ingang van half december 2020 zal Gravin Floor v. Neêrlands Stam haar intrek bij ons nemen. Wij hebben er heel veel zin in en de tijd kan ons niet snel genoeg gaan. Ook haar zusje Faya komt deze kant op en wordt warm verwelkomt door Monique. 
Beide zusjes komen uit de combinatie Beau x Zeta del Naissus. 

Floor links en Faya rechts.